Tietoa FysioPurolasta

 

FysioPurola on aluehallintoviraston valvoma terveydenhuollon palveluita tuottava yritys. Toimintaamme sitoo terveydenhuollon yleiset lait ja asetukset ja asiakkaiden oikeusturvasta on huolehdittu terveydenhuollon palveluntuottajille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Kuntoutuksen toteutuksessa meitä ohjaa lisäksi fysioterapeutin eettiset periaatteet.

Tarjoamme ammattitaitoista ja monipuolista kuntoutukseen liittyviä terveyspalveluja sekä tukipalveluja ikäihmisten, vammaisten ja liikuntarajoitteisten hyvinvointiin. Henkilökuntamme jatkuva kouluttautuminen takaa ajanmukaiset ja laadukkaat kuntoutuspalvelut. Kuntoutusta toteutamme asiakkaan yksilöllisyyttä kunnioittaen, hänen tarpeensa huomioiden. Kuntoutus tavoitteet ja toteutus suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaistensa kanssa.

FysioPurolan hoitotila sijaitsee palvelukeskus Purolan yhteydessä. Meidän hoitotilassa on fysikaaliseen hoitoon liittyvät seuraavat laitteet: lihasten sähköärsytys, pinta ja syvälämpö sekä kivunhoito. Lisäksi meillä on käytössä pienimuotoinen kuntosali yksilölliseen terapeuttiseen harjoitteluun. Kuntosalissa on käytössä neljä turvallista HUR:in paineilmalaitetta alaraajojen, keskivartalon ja yläraajojen harjoitteluun. Terapiatiloista löytyy myös erilaisia kuntoutukseen/ terapiaan liittyviä välineitä, esim. käsipainot, vastusnauhat, tasapainolauta, portaat jne. 


Yrityksen arvot:

1. Avoimuus ja luotettavuus 2. Yksilön kunnioitus 3. Yhteistyö 4. Turvallisuus ja vastuullisuus palvelunlaadustaToiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet:        


 • kunnioittaa asiakkaan ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta
 • toimii tehtävässään luottamuksellisesti
 • kohtaa jokaisen asiakkaan tasavertaisena
 • kertoo, että asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle ehdotetuista palveluista, tai mikäli asiakas ei itse kykene tekemään päätöksiä, tekee yhteistyötä asiakkaan läheisten kanssa.

 • Säädösten noudattaminen
 • tuntee työtään määrittävät lait ja muut säädökset ja sitoutuu noudattamaan niitä
 • toimii asiakkaan eduksi ammattitoimintaansa liittyvissä asioissa

 • Asiantuntijuus
 • perehtyy asiakkaan taustaa, nykytilaan ja saamaansa toimeksiantoon
 • dokumentoi toteutetun toiminnan
 • vastaa työstään  
 • toimii oikeudenmukaisesti, rehellisesti, asiantuntevasti ja vastuuntuntoisesti
 • ylläpitää asiakasrekisteriä
 • ei paljasta mitään asiakasta koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman tämän suostumusta tai lain antamaa edellytystä
 • toimii laillistetun ammattihenkilön oikeuksin ja hankitun erikoisosaamisen rajoissa

 • Toiminnan laatu
 • sitoutuu laadukkaaseen toimintaan

 • Talous ja yhteiskunta
 • toimii hyvän liiketavan mukaisesti
 • - toimii yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön vaikuttavat tekijät.